Herhalingslessen

Al in het bezit van een diploma?

Indien u al in het bezit bent van het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis, dient u dit geldig te houden door het bijwonen van vervolglessen. Deelname aan vervolglessen is gratis voor leden van de EHBO-vereniging

Inhoud

In 8 lessen van 2 uur wordt zowel de theorie als de praktijk van het EHBO-en weer opgefrist. Deze lessen worden gegeven in zogenaamde blokken. Ieder blok wordt er een nieuw onderwerp behandeld. De onderwerpen van deze blokken zijn:

Blok 1

- 5 belangrijke punten bij het verlenen van EHBO

- Meldkamer protocol

- ABCDE-methodiek

Blok 2

- Diverse letsels

Blok 3

Oefening op locatie

Blok 4

- EHBO onder bijzondere omstandigheden

- EHBO bij alcohol en drugsgebruik

Blok 5

- Verplaatsen van een slachtoffer

Blok 6

- Ernstige uitwendige bloedingen

Blok 7

Praktijkoefening

AED en reanimatie

Het gebruik van de AED en reanimatie is tegenwoordig opgenomen in het EHBO diploma. Zodoende wordt er een aparte les gewijd aan dit onderwerp. Tijdens deze les zullen reanimatie en het gebruik van de AED herhaald worden. Daarnaast komende de onderwerpen kleding knippen, van buik naar rug draaien, stabiele zijligging en verslikking baby en volwassenen aan bod

Oefening op locatie

Ieder jaar vindt er een oefening plaats bij een bedrijf of school. Hier wordt extra geoefend op het uitoefenen van EHBO in de praktijk. Deze oefening op locatie vindt 2x plaats. Als u de ene keer niet kan, dan is er dus nog altijd een mogelijkheid om deze les alsnog te volgen.

Instructeur

De herhalingslessen wordt gegeven door een instructeur die in het bezit is van een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergrond en kennis van het menselijke lichaam. Om het oefenen zo realistisch mogelijk te maken worden Lotusslachtoffers ingeschakeld.