Lidmaatschap

Een diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis is twee jaar geldig. Om uw diploma geldig te houden, dient u regelmatig vervolglessen te volgen. Indien u deze vervolglessen wilt volgen bij de EHBO-vereniging Zaltbommel, dient u zich aan te melden als lid van onze vereniging. Ook als u via onze vereniging als hulpverlener bij evenementen ingezet wilt worden, is lidmaatschap van de vereniging vereist.

Lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap bedragen momenteel € 35,00 per persoon per jaar. Als lid heeft u gratis toegang tot de vervolglessen EHBO. Eens in de twee jaar heeft u recht op gratis diplomaverlenging. Deze verlenging wordt automatisch aangevraagd indien er voldaan is aan de competenties. Als lid van de EHBO-vereniging heeft u eveneens toegang tot de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

U dient per jaar zeven Herhalingslessen en een Reanimatie en AED training te volgen om na twee jaar voor diplomaverlenging in aanmerking te komen. Deelname aan de vervolglessen is inbegrepen in het lidmaatschap.

Let op: indien u geen EHBO-diploma van Het Oranje Kruis heeft, kunnen we uw aanmelding niet in behandeling nemen. U dient dan eerst de cursus EHBO te volgen.

Regelmatig verzorgen onze vrijwilligers hulp bij evenementen. Indien u bereid bent om diensten te draaien bij dergelijke evenementen, kunt u aangeven dat u zichzelf beschikbaar stelt voor actieve dienst.

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u van ons een factuur voor het lidmaatschap en een stempelkaart voor de administratie van gevolgde lessen.